Seminář

Novela zákona o DPH 2020. Novela zákona o EET. Problematické oblasti zákona o DPH 2019.

Ing. Zdeněk Kuneš

Cílem semináře je seznámit s novelou zákona o DPH a zákona o EET pro rok 2020. Dále pak upozornit na nejčastější chyby při aplikaci zákona o DPH a informací GFŘ v roce 2019. Poradit, jak minimalizovat riziko neuznání nároku na odpočet daně a ručení.

Seminář je určen:

pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Obsah semináře: 

1. Problematické oblasti při uplatňování DPH v r. 2019

 • Stanovení místa plnění při dodání zboží, řetězové obchody.
 • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby, vazba na daňové přiznání a SH.
 • Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci – vazba na nařízení č. 282/2011.
 • Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu, pořízení zboží z jednoho členského státu a platba osobě do jiného členského státu nebo do zahraničí.
 • Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vazba na poukazy, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije.
 • Výpočet daně z ceny včetně daně, zaokrouhlování, vyúčtování tepla za r. 2019.
 • Reklamace, uvádění v přiznání, opravný daňový doklad.
 • Nájem nemovité věci od 1.1.2020.
 • Změny u vývozu zboží, prokazování, ústní celní prohlášení.
 • Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží. 

2. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

 • Přemístění obchodního majetku.
 • Stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci, prostřední osoba.
 • Úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“- 12 měsíční lhůta, zničení, ztráta, zvláštní evidence, čl. 54a nařízení Rady.
 • Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně.
 • Podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS, způsob prokazování přepravy zboží do JČS – důkazy, čl. 45a nařízení Rady.
 • Úprava problematiky cestovní služby – zrušení globální marže, stanovení přirážky pouze za zájezd, povinnost přiznat daň ze zálohy přijaté na cestovní službu, zrušení letecké přepravy za poskytnutou ve třetí zemi.

3. Novela zákona o EET a zákona o DPH

 • Evidence tržeb pro nejmenší podnikatele, účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence.
 • Změna zákona o DPH, snížení sazeb DPH u vody, piva, e-knih, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů, úklid v domácnostech, opravy kol, obuvi, kadeřnické služby, vyúčtování.

Zodpovídání dotazů

Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.2.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3590

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.