Seminář

Novela zákona o DPH 2020,

problematické okruhy DPH 2019 na příkladech, aktuální informace GFŘ a KOOV

Ing. Jana Ledvinková

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Rovněž bude upozorněno na připravované změny zákona o DPH pro rok 2020.

Seminář je určen:

účetním a pracovníkům daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Obsah semináře:

Návrh novely ZDPH 2020 

 • Změny ve vymezení základních pojmů
 • Změny ve vymezení místa plnění při dodání zboží
 • Úpravy pravidel pro dodání zboží v řetězci
 • Úpravy pravidel pro režim skladu (call-off stock)
 • Změny sazeb daně v roce 2020
 • Úpravy podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
 • Odpočet daně v roce 2020
 • Správa daně v tuzemsku v roce 2020
 • Další změny pro rok 2020, 2021
 • Diskuse

Z novely ZDPH 2019

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH 
 • Změny ve vymezení základních pojmů pro účely DPH – § 4 ZDPH
 • Nové vymezení osob povinných k dani
 • Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU – § 11 ZDPH
 • Nová ustanovení, která řeší zdanění „poukazů“ – víceúčelové a jednoúčelové poukazy, Informace GFŘ, KOOV
 • Základ daně u víceúčelového poukazu
 • Oprava základu daně – nově stanoven datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Zaokrouhlování
 • Nájem nemovité věci – omezení možnosti zdanit nájem; pojmy nájem, ubytovací služba – základní vymezení
 • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 75 ZDPH
 • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace – zásadní změny
 • Souhrnné hlášení – úprava u záloh a pro identifikované osoby
 • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§ 108 ZDPH)
 • Diskuse

 

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.2.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.