On-line seminář

Novinky v DPH 2024

Ing. Jana Ledvinková

Seznamte se se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás ještě v létě roku 2021 potkají.

Webinář je určen:

všem, kteří musí denně, nebo i občas řešit problematiku DPH.

Obsah webináře:

1. Úvod

 • Na co se dnes zaměříme

2. Aktuální stav legislativy

3. Základní pojmy pro účely zákona o DPH ve stávajícím znění s účinností od 1. 1. 2021 a ve znění pravděpodobně od 1. 7. 2021 – řada nových pojmů – musíme jim rozumět!

 • Nové vymezení hmotného majetku ze zákona č. 609/2020 Sb. – tzv. „daňový balíček “
 • Dopady do DPH jiné, než do aplikace pro účely zákona o daních z příjmů
 • Pozor na HM pořízený v roce 2020 – jinak v ZoDP.

4. Osoba povinná k dani v různých situacích, pojem ekonomická činnost

 • Co se za ekonomickou činností skrývá? Může i nepodnikatelský subjekt uskutečnit ekonomickou činnost? Jaké jsou důsledky?

5. Nájem nemovitých věcí od 1.1.2021 – důkladně § 56a ZDPH

 • Vymezení pojmu „nájem nemovité věci“ – kde nalezneme definici?
 • Jaký je rozdíl od ubytovací služby?
 • Jak moc je důležitá definice nemovité věci pro správné daňové řešení nájmu?
 • Omezení možnosti rozhodování plátce pro zdanění nájmu nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2021 – příklady, příklady
 • Je skutečně rozhodující zápis stavby do katastru nemovitostí?
 • Jak nám pomohla Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věci od 1. 1. 2021
 • Revize nájemních smluv s účinností od 1. 1. 2021, úprava odpočtu daně – komplexní příklad, dopady i do daně z příjmů
 • Upozornění na zaúčtování vrácené částky daně podle § 78 ZDPH

 6. Intrakomunitární obchody se zbožím – vybrané případy

 • Dodání zboží plátcem pro osoby povinné k dani v rámci EU
 • Problematika přemístění zboží v režimu skladu na základě „Vysvětlivek Komise EU ke změnám DPH v EU" – odpovědi na otázky, které v zákoně ani Informaci GFŘ nenajdete
 • Dodání zboží pro osoby nepovinné k dani – dle stávajícího zákona a dle připravované novely zákona o DPH pro rok 2021 –  „implementační zákon“ , vysvětlíme, proč ho tak nazýváme a proč se na novinky musíme včas připravit
 • Zasílání zboží, nově prodej zboží na dálku
 1. Místo plnění při prodeji zboží na dálku (§ 8 od 1. 7. 2021)
 2. Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku (§ 8a od 1. 7. 2021)
 • Obchody přes elektronické platformy, e-shopy, elektronické tržiště
 1. - Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní (§ 13a od 1. 7. 2021) – vazba na rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa (tj. zasílání), vazba na řadu dalších ustanovení zákona o DPH pro ucelené pochopení velmi komplikované problematiky 

7. Daňový řád – novela daňového řádu s účinností od 1. 1. 2021 přinesla změny i do zákona o DPH

 • Zálohy na nadměrný odpočet
 • Sankce za pozdní úhradu daně – od kterého dne?
 • Sankce za pozdní podání daňového přiznání – od kterého dne?

8. Diskuse, dotazy

Výhody pro Vás

Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.7.2021

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.