On-line seminář

Novela zákona o obalech - udržitelné plasty

Ing. Petr Šulc

Od 1. 10. jsou účinné dva nové zákony, které implementují směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904, o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Část regulace řeší nově od 1. 10. 2022 i zákon o obalech (477/2001 Sb., v platném znění). Do tohoto zákona jsou zařazeny nové povinnosti, jako například povinné uchycení uzávěru nebo víčka k nápojové nádobě, povinnost zajištění minimální míry zpětného odběru a obsahu recyklovaného plastu ve výrobku na některé jednorázové plastové nápojové nádoby s objemem do 3 litrů a další. Vše rozebereme na tomto webináři.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.11.2022

8:30 - 10:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.