On-line seminář

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Velké změny od 6. ledna.

Nenechte se zaskočit kontrolou!

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Novela se zaměřuje na zamezení některým běžně využívaným obchodním praktikám a posílení informačních povinností prodávajících. Upozorníme vás na jednotlivé změny a doporučíme konkrétní kroky k implementaci novely.

Zjistěte, která ustanovení se týkají právě vašeho podnikání, a včas se na ně připravte. 

Co novela mimo jiné řeší?

  • Rozšíření předmětu ochrany
  • Klamavé praktiky a klamavá opomenutí
  • Prodej zboží dvojí kvality
  • Netransparentní řazení zboží ve výsledcích vyhledávání
  • Falešné recenze
  • Falešné slevy
  • Povinnost jasné identifikace prodávajícího
  • Personalizace cen

Ujistěte se, že vaše činnost je v souladu s novou právní úpravou a jste to schopni doložit kontrolním orgánům.

V případě porušení povinností hrozí podnikatelům pokuta až 4 % celkového ročního obratu.

Bude také zavedena zcela nová možnost spotřebitele odstoupení od smlouvy, a to v případě, že jeho právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou.

Novela zákona o ochraně spotřebitele byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 7. 12. a je účinná od 6. ledna.

Lektor

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

je advokátka zabývající se zejména právem obchodních korporací a ochranou osobnosti a osobních údajů. Kromě toho se věnuje překládání právních textů z německého jazyka.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.1.2023

9:00 - 12:00

On-line

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
ochrana spotřebitele novela 634/1992 novela zákona o ochraně spotřebitele

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.