On-line seminář

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., a souvislosti s BOZP (pravidla, kategorizace, dohled KHS nad PLS a další)

Robert Křepinský, Ondřej Vraný, MUDr. Ivan Kučera, Ph.D., Ing. Radka Vokurková

Na konci dubna byla přijata novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví s několika významnými dopady do oblasti BOZP. Novela provedená zákonem č. 205/2020 Sb., je účinná od 1.5.2020.

Nejdůležitější změny, které novela přináší jsou:

  • zrušení povinnosti vypracovat písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami,
  • hlášení zařazení práce do druhé kategorie,
  • přípustnost klasifikace fyzické zátěže pomocí odborného hodnocení namísto měření,
  • nové povinnosti uživatelů vůči zaměstnancům agentur práce,
  • ustanovení výkonu státního dozoru hygienických stanic nad poskytováním pracovnělékařských služeb.

Webinář bude mít formát podobný březnovým a dubnovým relacím k situaci kolem opatření v souvislsoti s pandemií covid-19. Během příprav pravděpodobně přizveme jednoho nebo více hostů aby také vystoupili k problematikám, ke kterým mají co říci. Součástí relace bude také listárna nad vašimi dotazy, které už nyní můžete vkládat do dokumentu na https://1url.cz/2zEQJ

Zákazníci plné verze portálů BOZPprofi PLUS a ENVIprofi PLUS se v rámci svého předplatného mohou semináře zúčastnit zdarma. Hlásit se můžete ze záložky VZDĚLÁVÁNÍ na příslušných portálech. Pokud máte předplatné základní textové verze BOZPprofi nebo ENVIprofi, chtěli byste se zúčastnit tohoto i budoucích webinářů a získat přístup k záznamům proběhlých akcí, kontaktujte nás na vrany@dashofer.cz a my Vám připravíme zajímavou nabídku rozšíření. Rádi připravíme také nabídku zcela nového předplatného. 

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Ivan Kučera,, Ph.D.

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.5.2020

13:00 - 14:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.