Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích

Výklad novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na rodiče a pečovatele

JUDr. Věra Bognárová

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá u většiny změn v polovině letošního roku a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance), ale přináší i řadu dalších legislativních změn.

Další termíny seminářů k novele zákoníku práce:

27. dubna 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na práci na dálku
17. května 2023: Novela zákoníku práce 2023/2024
24. května 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností

Obsah semináře:

V první části semináře  nabídneme výklad všech legislativních novinek a dáme prostor pro vaše dotazy spojené s  jejich aplikací v praxi.

Ve druhé se soustředíme na otázky spojené s úpravou postavení rodičů a pečovatelů v pracovním právu. Věnovat se budeme podrobně těmto tématům:

  • Mateřská a rodičovská dovolená
  • Otcovská dovolená
  • Právo na práci mimo pracoviště
  • Právo na obnovení původních podmínek
  • Nástroje časové flexibility – pružná pracovní doba, kratší pracovní doba, sdílené pracovní místo

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.6.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

19.6.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.