Seminář

Novela zákoníku práce 2023/24 - zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích

Výklad novinek, vaše dotazy a podrobný pohled na rodiče a pečovatele

JUDr. Věra Bognárová

Významná novela zákoníku práce, jejíž účinnost nastane u většiny změn od 1. 10. 2023 a u zbývajících od 1. 1. 2024, zapracovává nejen dvě významné směrnice Evropské unie, a to směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice work-life balance), ale přináší i řadu dalších legislativních změn.

Další termíny seminářů k novele zákoníku práce:

25. září 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
16. října 2023: Novela zákoníku práce 2023/2024
23. října 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na doručování pracovněprávnich písemností
11. listopadu 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na práci na dálku
14. listopadu 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Obsah semináře:

V první části semináře  nabídneme výklad všech legislativních novinek a dáme prostor pro vaše dotazy spojené s  jejich aplikací v praxi.

Ve druhé se soustředíme na otázky spojené s úpravou postavení rodičů a pečovatelů v pracovním právu. Věnovat se budeme podrobně těmto tématům:

  • Mateřská a rodičovská dovolená
  • Otcovská dovolená
  • Právo na práci mimo pracoviště
  • Právo na obnovení původních podmínek
  • Nástroje časové flexibility – pružná pracovní doba, kratší pracovní doba, sdílené pracovní místo

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.10.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3 990,- Kč

10.10.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.