Seminář

Novela zákoníku práce 2023/2024

Buďte včas připraveni na chystané změny

Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře dostanete přehledu o všech novinkách, které by měla přinést důležitá novela zákoníku práce připravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Novela má za cíl především transponovat směrnice Evropské unie (směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) a také reagovat na některé z problémů, se kterými se nyní zaměstnavatelé a zaměstnanci setkávají v praxi. Novela ale zatím neprošla legislativním procesem a její finální znění není ještě známé. V této chvíli ani nevíme, kdy nabude účinnosti.

Další termíny seminářů k novele zákoníku práce:

27. dubna 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na práci na dálku
24. května 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na doručování pracovněprávních písemností
19. června 2023: Novela zákoníku práce 2023/24 – zaostřeno na postavení pečujících osob v pracovněprávních vztazích

Obsah semináře:

1. Představení novely

V úvodu si představíme aktuální stav chystané novely a směrnice EU, které novela provádí do českého právního řádu.

2. Pravidla práce z domova

Nejprve se blíže podíváme také na chystanou novou právní úpravu práce na dálku. Představíme si formální požadavky pro takový způsob výkonu práce a chystané změny v oblasti úhrady nákladů vzniklých zaměstnanci.

3. Změny v oblasti DPP a DPČ

Představíme si také chystané změny v oblasti dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které asi zaměstnavatele příliš nepotěší, jelikož snižují flexibilitu dohod a zvyšují náklady, a to prostřednictvím povinného rozvrhování doby činnosti a nároku na dovolenou u dohodářů.

4. Ochrana rodičů a dalších pečujících osob

Novela plánuje zavést také nová pravidla týkající se žádostí o rodičovskou dovolenou, žádostí o kratší pracovní dobu či jinou úpravu pracovní doby a má také zavést právo některých skupin zaměstnanců žádat o práci na dálku.

5. Změny v oblasti doručování

Jedním z pozitivních bodů chystané novely je zjednodušení a uvolnění právní úpravy doručování důležitých pracovněprávních písemností, a to zejména v oblasti elektronické komunikace. Podíváme se, jaké novela otevře možnosti v digitalizaci HR dokumentace.

6. Informační povinnost zaměstnavatele

Novela plánuje rozšířit také informační povinnost zaměstnavatelů o pracovních podmínkách, která se plní zejména při vzniku pracovněprávního vztahu - tato povinnost nebude dopadat pouze na zaměstnance s pracovní smlouvou, ale i na dohodáře.

7. Ostatní změny

V závěru si pak shrneme také další menší změny obsažené v připravované novele.

Seminář je určen:

zejména personalistům, ale také vedoucím zaměstnancům a jiným osobám, které se zabývají vedením lidských zdrojů.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.5.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

17.5.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

21.6.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

21.6.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.