Seminář

Novela zákoníku práce v roce 2020/2021

Změny od 30.7. a 1.1.2021

JUDr. Věra Bognárová

Jaké změny s sebou přinese dlouho očekávaná novela zákoníku práce, jejíž účinnost by měla nastat k 30. 7. 2020 a k 1.1.2021? Seminář Vás seznámí se všemi oblastmi, ve kterých ke změnám dojde.

Obsah semináře:

  • Změny při výpočtu dovolené, výpočet podle hodin, poměrná část dovolené, převedení a krácení dovolené
  • Změny v doručování písemností v pracovněprávních vztazích
  • Skloubení osobního a pracovního života, sdílená pracovní místa a práce z domova
  • Dočasné přidělení zaměstnance
  • Změna povinností zaměstnavatele při zařazení zaměstnance/zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
  • Postavení vedoucích zaměstnanců, sjednání odvolatelnosti, skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa
  • Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání
  • Nově vymezená kritéria pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

 

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.10.2020

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.