Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
On-line seminář

Novinky v BOZP a PO od začátku roku 2016

Seminář určen pro:

manažery a referenty BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, auditory systému managementu BOZP a další zájemce o aktuální změny v oblasti bezpečnosti práce

Cíl semináře:

upozorníme na připravované změny, které nastaly počátkem roku 2016, jakož i na změny z konce roku 2015. Věnovat se budeme například o připravované novele zákona č. 309/2006 Sb., o nové právní úpravě čištění, kontrol a revizí spalinových cest, o změnách poskytování náhrad škod za pracovní úrazy, jakož i o změnách v oblasti prevence závažných havárií.

Obsah semináře:

 • přehled změn z konce roku 2015
 • připravované změny roku 2016
 • připravovaná novela zákona č. 309/2006 Sb.

Jak on-line seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku e-lerningového kurzu (pokyny pro přihlášení do on-line semináře od nás obdržíte e-mailem) 
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít záznam přístupný po dobu 7 dní

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line vzdělávání nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky e-learningu ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů 

Lektor

Tomáš Neugebauer, lektor BOZP, Ekologie

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
Tento on-line seminář už proběhl. Pořídili jsme z něj videozáznam, který pro vás nyní připravujeme.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.