On-line seminář

Novinky v daních z příjmů 2019/2020

RNDr. Ivan Brychta

Seznámení účastníků s hlavními změnami v zákoně o daních z příjmů, které přináší zejména novela daná sněmovním tiskem č. 206 pro roky 2019 a 2020.

Obsah on-line semináře:

  • změny ve zdanění fyzických osob (úprava maximální výše procentních/paušálních výdajů, zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně u malých příjmů ze závislé činnosti)
  • pravidla proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti právnických osob (omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace, zdanění ovládané zahraniční společnosti)
  • úpravy daňového základu při použití nových účetních standardů EU, změny u odpočtu na výzkum a vývoj a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

 

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.3.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.