On-line seminář

Novinky v daních z příjmů 2020

včetně opatření MF v souvislosti s koronavirem

RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je seznámení účastníků se změnami v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 vč. souvisejících výkladů správce daně.

Výběr z obsahu:

  • změny ve zdanění fyzických osob (limity pro osvobození výher, související postup zdanění, změny v důsledku zvýšení minimální a průměrné mzdy),
  • pravidla proti praktikám vyhýbání se daňové povinnosti právnických osob (omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace, zdanění ovládané zahraniční společnosti, vč. očekávaného rozšíření pro osobní společnosti),
  • změněná pravidla u rezerv v pojišťovnictví (nový pohled zákona o daních z příjmů a změny v zákoně o rezervách),
  • změny v souvislosti s implementací předpisů EU,
  • další novinky v návaznosti na stav legislativního procesu v době konání on-line semináře,
  • související nové výklady správce daně.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.4.2020

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.