On-line seminář

Novinky v pracovním právu pro rok 2021

JUDr. Jaroslav Stránský

V roce 2021 dojde v úpravě pracovněprávních vztahů k několika změnám. V návaznosti na aktuální stav přípravy a schvalování jednotlivých předpisů bude poskytnut základní přehled pracovněprávních novinek a aktualit.

Obsah semináře:

  • Nové prováděcí předpisy k zákoníku práce (minimální mzda, cestovní náhrady).
  • Redukční hranice v nemocenském pojištění – výše náhrady v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti a karantény.
  • Rekapitulace novel zákoníku práce. Další připravované změny v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti (Kurzarbeit).
  • Srážky ze mzdy, nezabavitelná částka.

 

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.12.2020

10:00 - 11:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.