Seminář

Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018

Ing. Monika Becková

Přehled ustanovení revize směrnice vytvořené jako návod pro auditování - ISO 19011:2018 se zaměřením na změny. Principy a metody auditování, kvalifikace interního auditora, příklady.

Seminář je určen pro:

interní auditory kvality, environmentu, bezpečnosti (stávající či budoucí), popřípadě manažery kvality, auditory a manažery integrovaných systémů řízení. Poradce a konzultanty systémů managementu a všichny, kdo se o danou problematiku zajímají.

Co Vám seminář přinese:

přehled ustanovení revize směrnice vytvořené jako návod pro auditování - ISO 19011:2018 se zaměřením na změny. Principy a metody auditování, kvalifikace interního auditora, příklady.

Obsah semináře:

  • Přehled norem v oblasti auditování – aktuální stav
  • Význam a smysl směrnice ISO 19011:2018 - Guidelines for auditing management systems
  • Nový návod pro auditování ISO 19011:2018 – přehled změn, nové termíny a definice, princip založený na rizicích
  • Jednotlivé články ISO 19011:2018 a dopad změn do praxe
  • Kvalifikace interního auditora
  • Příklady a techniky auditování vybraných prvků normy ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 s využitím návodu ve směrnici ISO 19011:2018
  • Příklady záznamů z provedených interních auditů
  • Další pokyny pro auditory k plánování a provádění auditů
  • Požadavky k certifikaci

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.11.2020

9:00 - 15:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4290

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.