Seminář

Nový stavební zákon - institucionální a procesní změny

Jak se projeví nový stavební zákon v úřední rovině?

Ing. Zdeňka Fialová

V oblasti veřejného stavebního práva dochází k zásadní rekodifikaci, jejíž cílem je zkrácení přípravy staveb. Toho nelze dosáhnout dílčími úpravami stávajících předpisů, proto byl přijat zcela nový stavební zákon. Ten vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. a přináší celou řadu změn. Nejvýznamnější jsou změny v institucionální rovině, se kterými se seznámíte na tomto semináři.

  • Jak bude fungovat nová stavební správa?
  • Urychlí nový povolovací proces realizaci staveb?

Dne 1. ledna 2022 vznikne státní stavební správa v čele s Nejvyšším stavebním úřadem, která bude spadat přímo pod stát. Dojde tak k vyjmutí stavebních úřadů na všech stupních ze stávající smíšeného modelu, což mimo jiné směřuje k odstranění systémové podjatosti, která komplikuje rozhodování stavebních úřadů. Neméně významná je integrace agend většiny dotčených orgánů do stavebních úřadů při zachování ochrany veřejných zájmů.

V procesní rovině dojde k odstranění duality územního a stavebního řízení. Odstraní se též různé formy povolování staveb. Bude zaveden jeden proces – řízení o povolení záměru, a to jak pro stavební, tak pro nestavební záměry, čímž odpadá nepřehlednost a složitost dnešních právní úpravy. K urychlení povolovacích procesů dále přispěje zavedení úplné apelace do odvolacího řízení. Změny se též týkají řízení soudního, kde bude oproti dnešní úpravě apelace částečná.

 Tato akce odstraní nejasnosti a zodpoví Vaše dotazy!

Lektor

Ing. Zdeňka Fialová

Absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.1.2022

9:00 - 12:00

Praha

Adresa bude upřesněna

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.