On-line seminář

Nový stavební zákon

Mgr. Martina Pavelková

Cílem online semináře je seznámit posluchače s připravovaným stavebním zákonem a nejdůležitějšími změnami, které by měl ve stěžejních oblastech stavebního práva přinést. V úvodu webináře budou posluchači stručně informováni také o legislativním procesu směřujícím k přijetí nového stavebního zákona, mimo jiné i v kontextu jednotlivých pozměňovacích návrhů.

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Legislativní proces
  • Struktura NSZ
  • Přehled institucionálních změn
  • Přehled nejdůležitějších změn na úseku územního plánování
  • Přehled nejdůležitějších změn na úseku stavebního řádu
  • Přehled v oblasti digitalizace stavebních postupů
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.4.2021

10:00 - 12:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.