On-line seminář

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

z pohledu compliance

JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

V tomto směru bude vodící linkou celého semináře primární pojetí této problematiky z hlediska korporátní compliance, a to jak v kontextu opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), tak i v širším kontextu zajišťování souladu s požadavky regulatorních a dalších právních předpisů. Účastníci semináře se přitom detailně seznámí s jednotlivými instituty a dalšími novinkami, které nový zákon o evidenci skutečných majitelů přináší, včetně transparentnosti evidence skutečných majitelů a zásadních dopadů pro obchodní korporace v případě zjištění nesrovnalostí v této evidenci.
Zvláštní pozornost bude na semináři věnována i otázkám spojeným s právní odpovědností za přestupky spáchané porušením povinností podle nového zákona o evidenci skutečných majitelů.

Seminář je určen pro:

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních společností, pracovníky na úseku compliance, jakož i pracovníky právních a finančních úseků.

Obsah semináře:

  • Úvodní poznámky a celkový přehled hlavních změn podle nového zákona o evidenci skutečných majitelů.
  • Nová úprava evidence skutečných majitelů z pohledu AML compliance a dalších oblastí korporátní compliance.
  • Změny v právní úpravě vymezení skutečného majitele.
  • Údaje zapisované do evidence skutečných majitelů a předkládání písemností o skutečnostech, které mají být do evidence zapsány.
  • Zápis soudem a zápis notářem.
  • Transparentnost a přístup do evidence skutečných majitelů.
  • Nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů a jejich důsledky.
  • Přestupky podle zákona o evidenci skutečných majitelů.  

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.5.2021

9:00 - 13:30

On-line

4490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.