Seminář

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

JUDr. Dana Římanová

Kurz je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

Seminář je určen pro:

fyzické i právnické osoby, kterých se dotýká problematika přestupkového zákona a přestupkového řízení.

Obsah semináře:

 • Odpovědnost za přestupky
  • odpovědnost za přestupek
  • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
  • odpovědnost za přestupek právnické osoby
  • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
  • okolnosti vylučující protiprávnost
  • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
  • ukládání správních trestů
  • polehčující a přitěžující okolnosti
  • správní tresty
 • Řízení o přestupcích
 • Evidence přestupků
 • Zákon o některých přestupcích

Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.2.2021

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Přestupkový zákon, zákon o odpovědnosti, zákon o přestupcích, odpovědnost za přestupek, správní tresty, řízení o přestupcích, evidence přestupků atp.