Seminář

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

JUDr. Dana Římanová

Kurz je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

Seminář je určen pro:

fyzické i právnické osoby, kterých se dotýká problematika přestupkového zákona a přestupkového řízení.

Obsah semináře:

 • odpovědnost za přestupek
 • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
 • odpovědnost za přestupek právnické osoby
 • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti za přestupek


Správní tresty a jejich ukládání

 • ukládání správních trestů
 • polehčující a přitěžující okolnosti
 • správní tresty
 • řízení o přestupcích
 • Evidence přestupků
 • Zákon o některých přestupcích

Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.2.2021

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3790

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Přestupkový zákon, zákon o odpovědnosti, zákon o přestupcích, odpovědnost za přestupek, správní tresty, řízení o přestupcích, evidence přestupků atp.