Seminář

Obecné požadavky na výstavbu

Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Petr Novák

Cílem semináře je výklad jednotlivých ustanovení prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a to ve vazbě na aplikační praxi a na související judikaturu, s ukázkami konkrétního řešení některých ustanovení (zejména k § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). U vyhlášky. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pak i podrobný výklad k příloze 1, 2 a 3.

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je výklad jednotlivých ustanovení prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a to ve vazbě na aplikační praxi a na související judikaturu, s ukázkami konkrétního řešení některých ustanovení (zejména k § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). U vyhlášky. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pak i podrobný výklad k příloze 1, 2 a 3.

Seminář lze absolvovat samostatně nebo v rámci specializovaného cyklu seminářů v kurzu: Specialista na stavební právo (novela stavebního zákona, správní řád a prováděcí vyhlášky).

Obsah semináře

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (část třetí a čtvrtá - § 20 - 27)
  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (včetně příloh)

 Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.15 – oběd

13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Ing. Vladimíra Helebrantová

absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dlouhá léta působí na stavebním úřadu v první i druhé instanci. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha a dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Novák

lektor Ing. Petr Novák se problematikou bezbariérového užívání staveb zabývá již 20 let. Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT, nejprve pracoval v neziskovém sektoru a od roku 2004 působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako ministerský rada se zaměřením na bezbariérové užívání staveb. Vzhledem ke svému zrakovému postižení má i vlastní uživatelskou…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.4.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

stavební zákon, výstavba, obecné požadavky na výstavbu, bezbariérová stavba, bezbariérová stavba, bezbariérová výhláška, bezbariérové užívání staveb, technické požadavky na stavby, obecné požadavky na využívání území, atd.

Seminář Praha, vzdělávací kurzy, školení Praha, kurz Praha.