Seminář

Oceňování nemovitého majetku obcí

Ing. Petr Ort Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů oceňování nemovitého majetku obcí.

„Existují pouze dva způsoby jak dokonale zničit město – atomová puma a regulované nájemné“

Prof. Gunnar Myrdal, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, 1974

Seminář je určen pro:

znalce v oboru Ekonomika - specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadce nemovitostí, orgány státní správy a samosprávy, pracovníky správy majetku, realitní makléře.

Co Vám seminář přinese:

cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů oceňování nemovitého majetku obcí. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě složitých a nestandardních typů ocenění včetně řešení specifických problémů oceňování nemovitého majetku měst a obcí. 

Obsah semináře:

 • Oceňování nemovitého majetku měst a obcí
  • pasportizace majetku obce
  • rozdělení majetku podle typu
  • stanovení metodiky ocenění
  • indikace výchozí tržní hodnoty majetku
  • výchozí rozhodnutí o dalším využití majetku
  • obsazené obecní byty
  • analýza optimálního výnosového potenciálu
  • indikace budoucí tržní hodnoty
  • systém poradenství při správě obecního majetku
  • analýza skrytých rezerv
  • Příklad: Ocenění nemovitého majetku města 
  •   Analýza realitního trhu
   • segmentace poptávky
   • segmentace nabídky
   • statická analýza realitního trhu
   • modalitní analýza dalšího vývoje
   • Příklad: Analýza lokálního trhu – okres Klatovy
  • Porovnávací metoda v praxi
   • zásady tvorby databází
   • korekční činitelé
   • adjustační principy
   • závěrečná indikační analýza
   • Příklad: Vzorová metodika pro ocenění pozemku a stavby
  • Výnosová metoda v praxi
   • nejvyšší a nejlepší využití
   • nákladové položky a rezervy na renovace
   • kapitalizační míra 
   • Příklad: Doporučení pro indikaci kapitalizační míry
  • Nákladová metoda v praxi
   • klasická varianta
   • reprodukční a náhradové ceny
   • funkční nedostatky
   • ekonomické nedostatky
   • Příklad: Vzorová metodika pro výpočet ceny obvyklé nákladovou metodou

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Ing. Petr Ort Ph.D.

            autor třiceti monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 -2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Profesní zkušenosti z Komerční banky, ředitel a viceprezident znaleckého ústavu…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            11.10.2018

            9:00 - 14:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.