On-line seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis

Ing. Růžena Klímová

Na webináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů.

Webinář je určen pro:

pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.

Obsah semináře:

1) Ochrana osobních údajů

 1. Právní úprava
 2. Definice pojmů (osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj,  subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec)
 1. Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).
 2. souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
 3. Povinnosti při zpracování osobních údajů
 4. Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 5. Práva subjektu údajů
 6. Likvidace osobních údajů
 7. Úřad pro ochranu osobních údajů
 8. Přestupky, správní delikty
 9. Kamerový systém
 10. Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
 11. Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

 2) Archivace dat

 1. Právní úprava
 2. Základní pojmy - dokument,  původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní    zpracování, označování  dokumentů  symboly A,S,V
 3. Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů

    -  Archivace  analogová a digitální

    -  Digitální archivace   vlastní a jiným subjektem a  povinnosti vůči  OSSZ

 1. Spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně)
 2. Ochrana archiválií
 3. Síť archivů v ČR
 4. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy

    - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,

    - doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV,

    - vnitřní předpisy,

    - prémiové řády,

    - docházka do zaměstnání,

    - doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu,

    - dovolenky,

    - důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance,

    - pracovní výkazy,

    - účetní záznamy, 

    - doklady o srážkách ze mzdy,

    - doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd.

    -  mzdové a účetní rekapitulace

    - výplatní lístky

 1. Osobní spis

    Obsah osobního spisu a jeho ochrana

    Práva zaměstnance ve vztahu k osobnímu spisu

Dotazy posluchačů

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.6.2021

9:00 - 14:00

On-line

3690

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.