Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Ochrana osobních údajů v personalistice ve světle GDPR 2018 + GDPR v praxi 2018 + Zákaznický portál 24

Součástí ceny je ojedinělá publikace na trhu pro mzdové účetní a personalisty - praktický pomocník GDPR 2018 v praxi – sborník vzorů a návodů pro mzdové účetní a personalisty v praktické kroužkové vazbě, navíc v kombinaci s elektronickou podobou vzorů, které jsou dostupné na Zákaznickém portále 24. Více informací o této praktické publikaci ZDE.

Seminář je určen:

pracovníkům personálního oddělení společností, interním právníkům a dalším osobám zajímajícím se o personalistiku a nakládání s osobními údaji zaměstnanců

Cíl semináře:

poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na blížící se účinnost nového nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, která nastane 25.5.2018.

Seminář se zaměří na uvedení chyb, kterých se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí, i na sankce, jež jim za nedodržení povinností stanovených právními předpisy hrozí. Účastníci se dozvědí, jak mají při nakládání s osobními údaji zaměstnanců postupovat, a to jak vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak vůči zaměstnancům, zájemcům o práci i bývalým pracovníkům. V rámci semináře bude zmíněno, jak je vhodné upravit interní dokumenty a rovněž i vnitřní postupy organizace, aby byly v souladu s právními předpisy.

 

Výklad bude zaměřen i na úpravu GDPR, kterou musejí všichni zaměstnavatelé implementovat – pokud jde o jejich postupy, pravidla a dokumentaci – již za necelý rok. Přitom je nutné si uvědomit, že GDPR neobsahuje specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců a postup implementace tak bude o to složitější. Nejdůležitější (a nejkomplikovanější) přitom je i v oblasti osobních údajů zaměstnanců přesně vědět, jaké procesy s osobními údaji v organizaci probíhají, tedy provést audit nakládání s údaji zaměstnanců. Teprve poté je možné začít implementovat nové postupy a pravidla, případně i upravit interní dokumentaci, zejména informace a souhlasy se zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců (a zájemců o práci).  

Obsah (osnova) semináře:

1. Nakládání s osobními údaji zaměstnanců dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 • Právní úprava v ČR a rizika vyplývající z porušení zákona
 • Kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Zákon o ochraně osobních údajů (stávající právní úprava)
 • představení novinek, které přinese GDPR, zejména:
  • informační povinnost vůči zaměstnancům
  • vysvětlení případů, kdy je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) a kdy má zaměstnavatel jiný titul ke zpracování, zejména plnění zákonných povinností nebo ochrana oprávněných zájmů
  • vysvětlení práv zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů), včetně nových práv dle GDPR, například právo na přenositelnost údajů nebo právo být zapomenut
  • povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
  • podmínky spolupráce se zpracovateli údajů, například externími mzdovými účtárnami, dodavateli software, závodními lékaři apod.

 

2. Praktické nakládání s údaji zaměstnanců – případy zpracování údajů zaměstnanců

 • Nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
 • Vedení osobního spisu zaměstnance a další povinné nakládání s údaji zaměstnanců
 • Používání fotografií zaměstnanců (internet/intranet, zaměstnanecké průkazy)
 • Implementace whisteblowing policy (ohlašování protiprávních jednání)
 • Monitoring zaměstnanců, zejména
  • emailové korespondence
  • používání internetu zaměstnanci
  • kamerové systémy
  • nahrávání telefonních hovorů
  • GPS ve služebních autech
  • kontrola použití (využití) firemních počítačů
 • Předávání osobních údajů do zahraničí, typicky mateřské společnosti
 • Uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru (povinnost, resp. možnost uchovávání údajů a dokumentů bývalých zaměstnanců)

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor GDPR

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
15.5.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno7990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Dobromila Pražáková, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

JUDr. Škubal přednáší jasně a poutavě s odbornou znalostí tématu.

Jitka Ježková, MI - king, s.r.o.

Se seminářem jsem byla naprosto spokojena, poskytl mi spoustu užitečných informací!

Ing. Jarmila Ptáčková, CSc., ČNB

Seminář byl zajímavý a užitečný!

Lenka Štärková, Vodárenská spol. Chrudim, a.s.

Seminář byl zajímavý, pěkný výklad s projekcí, jasný a srozumitelný!

Petra D.

Na semináři mě nejvíce zaujalo téma "OOÚ při výběrovém řízení"!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

personalista školení, personalistika seminář, osobní spis, vedení osobního spisu, osobní údaje zaměstnance, školení ochrana osobních údajů, Jaroslav Škubal (lektor), GDPR, GDPR školení, GDPR GDPR kurz, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR školení Praha, GDPR kurz Praha, GDPR seminář Praha, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů školení, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů kurz, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů seminář, atd. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz