Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Ochrana osobních údajů (včetně GDPR) z pohledu BOZP. Zpracování a řízení dokumentů a záznamů pro potřeby BOZP

Při vedení dokumentace o BOZP a PO vzniká velká řada písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců. Přitom ne všichni, kdo tuto dokumentaci vedou, si jsou vědomi zásad ochrany soukromí. Příkladem mohou být evidence úrazů, vedení záznamů o školeních, dokumentace a záznamy o pracovnělékařských služeb, apod. Přitom je vedení dokumentů a záznamů nezbytné, protože jejich vedení zaměstnavatelům ukládá hned několik ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů. Současně dokumenty hrají významnou roli jako nástroj právní ochrany zaměstnavatele při obhajování jeho oprávněných zájmů a to zejména vůči orgánům státního odborného dozoru.

Seminář je určen pro:

zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních právních požadavků nařízení GDPR srozumitelnou a přehlednou formou, zejména pak

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
 • techniky BOZP, manažery BOZP a systému,
 • personalisty,
 • ředitele a jednatele malých firem,
 • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýkají.

Co vám seminář přinese:

Nařízení GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018 a vyžaduje po organizacích přesnější a důslednější dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců i zákazníků.
Jak vyhovět požadavkům GDPR se zvláštním zřetelem na oblast BOZP osvětlí tento seminář. Podstatná část semináře bude zaměřena i na problematiku zpracování a řízení dokumentů a záznamů o problematice BOZP s vazbou na ochranu osobních údajů zaměstnanců.
Cílem semináře je pomoci organizacím a jejich vedoucím zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dalším zlepšování v oblasti BOZP.

Obsah semináře:

  • právní úprava ochrany osobních údajů, vymezení pojmů, zpracování a ochrana osobních údajů z pohledu BOZP (změny od 25. května 2018)
  • určení rozsahu a způsobu zpracování předpisů podporující bezpečnost práce
  • popis způsobu řízení dokumentů (schvalování, identifikace dokumentů, změnové řízení dokumentů,...)
  • vedení záznamů o BOZP k prokázání splnění právních povinností zaměstnavatelem včetně možnosti vyvinit se zodpovědnosti za případný úraz zaměstnance
  • judikáty k probíraným tématům
  • prostor pro dotazy

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            působí jako poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

            Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP.
            Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při

            Termíny a přihláška

            DatumČasMěstoMístoCena 
            3.5.20189:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
            Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
            Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


            Doplňující informace

            Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

            Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

            Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
            Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

            Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

            Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

            • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
            • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
            • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
            • semináře Praha 6
            • semináře na míru
            • prezence účastníků kurzu
            • formy firemního vzdělávání
            • bonusy ke vzdělávání
            • školení Praha - Amarilis
            • školení Praha - Amarilis - místnost
            • školení Praha - Clarion
            • školení Praha - Clarion - místnost
            • bonusy ke vzdělávání - aktuality
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - oběd
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení
            • školení Praha - Clarion - občerstvení