Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Ochrana ovzduší - Nový zákon o ochraně ovzduší

Návrh nového zákona o ochraně ovzduší byl letos na jaře definitivně schválen Poslaneckou sněmovnou. Účinnost nového zákona je stanovena na 1. 9. 2012. Seminář je zaměřen zejména na výklad této nové právní normy a popis změn.

Seminář určen pro:

úředníky obcí, krajů a České inspekce životního prostředí, pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší i odbornou či laickou veřejnost a představitele nevládních organizací v oblasti ochrany životního prostředí

Cíl semináře:

Seminář se zaměřuje z velké části na výklad nové právní normy a popis změn, které provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší a úředníky obcí, krajů a dalších orgánů veřejné správy v této oblasti čekají.

Obsah:

 • Úvod do problematiky ovzduší (vývoj kvality ovzduší v ČR, podíl jednotlivých znečišťovatelů, znečišťující látky)
 • Přehled platných právních předpisů (národní, evropské, mezinárodní) a vztah k ostatním předpisům (zákon o integrované prevenci, stavební zákon, zákon o odpadech atd.)
 • Nový zákon o ochraně ovzduší: předpoklady, východiska, struktura
 • Základní principy, základní pojmy
 • Nové klíčové povinnosti a nástroje ochrany ovzduší (kompenzační opatření, změny podmínek provozu zdrojů znečišťování ovzduší)
 • Nové povinnosti k silniční dopravě (nízkoemisní zóny, stanovisko orgánu ochrany ovzduší)
 • Nové povinnosti k malým zdrojům znečišťování ovzduší (kotle v domácnostech)
 • Nová kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Obecné povinnosti, povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu
 • Imisní limity, nový způsob určování oblastí s nedostatečnou kvalitou ovzduší
 • Stanoviska, závazná stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší
 • Plány a programy zlepšování kvality ovzduší, nová forma jejich přijetí
 • Nová úprava poplatků za znečišťování ovzduší
 • Smogová situace, stanovování podmínek provozu během smogu
 • Orgány veřejné správy, jejich postavení a kompetence
 • Opatření k nápravě, pokuty
 • Pravomoci samosprávy (obecně závazné vyhlášky obcí)
 • Aktuální soudní judikatura
 • Prováděcí předpisy k novému zákonu: stav projednávání, hlavní změny

Časový  harmonogram  semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Partner akce:

Lektor

působí v advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala, kde se mimo jiné zabývá právem životního prostředí. V letech 2008 až 2010 pracoval na Ministerstvu životního prostředí, podílel se na přípravě návrhu zákona o ochraně ovzduší. Nyní se problematice práva na ochranu ovzduší věnuje v advokátní praxi.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
15.11.20129:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení