Seminář

Ochrana zájmů zaměstnavatele - konkurenční doložky

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

Seminář Švarcsystém – rizika právní úpravy platné od r. 2012 seznámí s významnými změnami v právních předpisech omezujících výkon nelegální práce – zaměstnávání na živnostenský list.

Seminář je určen

HR ředitelům a dalším pracovníkům HR oddělení, firemním právníkům

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit s možnostmi, které zákoník práce a soudní judikatura dávají zaměstnavatelům na ochranu jejich majetku, zejména před škodou způsobenou zaměstnanci při výkonu jejich práce. Účastníci semináře získají přehled, jak mají postupovat v typických situacích, ke kterým v rámci výše uvedených okruhů v praxi dochází, aby byla eliminována možná rizika.

Obsah semináře

 1. Shrnutí právní úpravy náhrady škody způsobené zaměstnanci
 2. Ochrana prostřednictvím uzavření dohody o (hmotné) odpovědnosti s jednotlivým zaměstnancem, případně v rámci kolektivu zaměstnanců
 3. Ochrana proti ztrátě svěřených věcí
 4. Ochrana před konkurenční činností zaměstnanců, a to jak v průběhu trvání pracovního poměru, tak po jeho skončení, zejména prostřednictvím sjednání konkurenční doložky
 5. Ochrana před nekalosoutěžním jednáním bývalých zaměstnanců (odlákávání zákazníků nebo pracovníků zaměstnavatele)
 6. Ochrana před zneužíváním emailu a internetu, zejména pokud jde o možnosti monitoringu emailové komunikace a pohybu na internetu
 7. Doporučení ve vztahu ke služebním vozidlům používaným zaměstnanci, zejména pokud jde o znění dohod o používání vozidel pro soukromé účely
 8. Praktické možnosti postihu zaměstnance, který poškodí majetek zaměstnavatele
 • postup vymáhání škody, včetně podpisu uznání dluhu, možnosti jednostranného započtení, uzavření dohody o srážkách ze mzdy, případně podání žaloby k soudu
 • možnost peněžních postihů zaměstnance, včetně neposkytování nenárokových složek mzdy a dalších benefitů
 • stručný exkurz do uplatnění trestněprávní odpovědnosti zaměstnance, včetně možnosti uplatňovat škodu
 • rozvázání pracovního poměru z důvodu zaviněného porušení povinností zaměstnance (půjde jen o nastínění propouštění, kterému se lektor věnuje v samostatném semináři „Jak na problematického zaměstnance“)

Diskuse s účastníky na probraná témata.

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:15  přednáška (2. část)

12:15 – 12:30  přestávka s občerstvením

12:30 – 14:00  přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.10.2014

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.