On-line seminář

Odpadní vody x kaly podle nové legislativy

Řeší problematiku kalů odpadový nebo vodní zákon? Oba! Zorientujte se v nich s námi

Mgr. Kateřina Holendová

Nakládáte v bezodtoké jímce s odpady nebo s odpadní vodou? Co jsou odpadní vody? Jaké jsou vaše povinnosti při vypouštění odpadních vody? A kdy musíte obsah jímky zaevidovat jako odpad? Dozvíte se na tomto webináři.

Termíny a místo konání

2.2.2022

10:00 - 11:30

On-line

2 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

Program webináře:

  • Co jsou odpadní vody
  • Zneškodňování odpadních vod
  • Kaly z čistíren odpadních vod, septiků, jímek a jiných čistících zařízení
  • Nakládání s kaly
  • Povinnosti podle vodního zákona a zákona o odpadech.