Seminář

Odpady a obaly v podnikové praxi

Ing. Monika Čiperová

Cílem semináře je poskytnout přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou.

Seminář je určen pro

podnikové ekology, osoby zodpovědné ve společnostech za oblast nakládání s odpady a obaly, osoby odpovědné za řízení systému environmentálního managementu (ISO 14001), auditory, poradce a konzultanty systémů environmentálního managementu, integrovaných systémů managementu a systémů hodnocení souladu s právními požadavky.

Obsah semináře

 • Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – požadavky a jejich vysvětlení vzhledem k podnikové praxi
  • pojem odpad, původce a oprávněná osoba
  • třídění a zařazování odpadů
  • značení nebezpečných odpadů a náležitosti identifikačních listů (ILNO)
  • evidence odpadů
  • přeprava nebezpečných odpadů a oznamování v SEPNO
  • povinnosti při přepravě dle dohody ADR
  • použití IČP a IČZ v praxi
  • zpětný odběr vybraných výrobků a zařízení
 • Nakládání s obaly podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech – požadavky a vysvětlení možností jejich plnění
  • obal a obalový prostředek
  • uvedení obalu na trh nebo do oběhu
  • podmínky uvádění obalů na trh
  • využití odpadů z obalů (samostatně nebo prostřednictvím autorizované společnosti)

Lektor

Ing. Monika Čiperová

po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze, obor krajinné a meliorační inženýrství, se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.10.2020

9:00 - 17:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy jako:

Odpady, obaly, odpady povinnosti, obaly povinnosti, odpady v podniku, obaly v podniku, podniková ekologie, nakládání s odpady, nakládání s obaly, environmentální management, odpady legislativa, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, třídění odpadů, značení nebezpečných odpadů, identifikační list, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, obal, obalový prostředek, využití odpadů z obalů, seminář odpady, seminář obaly, podniková ekologie kurz, podniková ekologie seminář, podniková ekologie školení.