On-line konference

Odpady v podnikové ekologii

Jak se odrazí přijetí nových odpadových zákonů v podnikové praxi? Co vše upravily zákony a co čeká na podnikové ekology po přijetí prováděcích předpisů? Všechny podstatné změny a povinnosti podnikových ekologů v roce 2021 uslyšíte na 1. ročníku konference Odpady v podnikové ekologii z úst osvědčených odborníků z praxe.

18.5.2021

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Akci budeme přenášet jako YouTube stream!


1. ročník konference OPE s podtitulem "Nové odpadové zákony v podnikové praxi". 

Volné pokračování úspěšné konference Povinnosti v podnikové ekologii (PPE). V souvislosti s novými odpadovými zákony, které jsou účinné od 1. ledna 2021, byli podnikoví ekologové postaveni před řadu zásadních změn a nových povinností při nakládání s odpady.

Konference odpoví na zásadní otázky všech původců odpadů ohledně evidence, vlastnictví a přepravy odpadů, ale také předcházení vzniku odpadů v souladu s novou legislativou, která je účinná od 1.1.2021. 

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“
Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

9:05 - 10:10

1. panel - Legislativní úvod

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Prováděcí předpisy nového zákona o odpadech

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • Katalog odpadů
 • Metodické pokyny
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Prováděcí předpisy zákona o výrobcích s ukončenou životností

Mgr. Ing. Ladislav Trylč - vedoucí oddělení zpětného odběru, MŽP

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
 • Předmět úpravy
 • Způsob vedení evidencí
 • Nové požadavky pro zpracovatele
Přestávka na kávu

10:10 - 10:20

Přestávka na kávu

2. panel - Evidence a přeprava odpadů Ing. Jitka Lochovská Ing. Václav Kuncl

2. panel - Evidence a přeprava odpadů

Ing. Jitka Lochovská, Ing. Václav Kuncl

Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ

Ing. Jitka Lochovská - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Kdo je původcem odpadu, nakládání se stavebními a demoličními odpady, předávání kovového odpadu, zapojení do systému obce, zařazování odpadu, upuštění od třídění, vedení průběžné evidence, ohlašování
 • Shromažďování odpadu, skladování odpadu u původce, předávání vybraných výrobků s ukončenou životností, místa zpětného odběru

;;

Přeprava odpadů

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Dopravce – povinnosti
 • Přeshraniční přeprava odpadů
 • Přeprava nebezpečných odpadů
  • SEPNO
  • ADR v silničním zákoně
Oběd

12:30 - 13:00

Oběd

3. panel - Kvalita odpadů a obchodování s nimi

13:00 - 14:00

3. panel - Kvalita odpadů a obchodování s nimi

Mgr. Tomáš Ondrůšek, Ing. Tomáš Lank

Mgr. Tomáš Ondrůšek

Znalost kvality odpadů jako základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady

Mgr. Tomáš Ondrůšek - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

 • Povinnost původce znát kvalitu svých odpadů, zejména v návaznosti na další způsob nakládání oprávněnými osobami a dalšími souvisejícími povinnostmi
 • Důležitost komunikace původce a oprávněné osoby, doklady související s nakládáním s odpady
 • Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - kdy se provádět nemusí a kdy ano
 • Příklady z praxe
Ing. Tomáš Lank

Obchodování s odpady – nové možnosti pro původce odpadů podle nového zákona o odpadech

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

 • Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace
 • Mobilní zařízení x obchodník
 • Zprostředkovatel a jeho povinnosti
 • Nezbytné znalosti původce odpadu
4. panel - Předcházení vzniku odpadů

14:00 - 15:30

4. panel - Předcházení vzniku odpadů

Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Balner, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Ing. Petr Šulc

Aktuální povinnosti v rozšířené odpovědnosti výrobců při uvádění výrobků na trh, ekomodulace

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Plnění  povinností při  uvádění  výrobků  na trh  v ČR z hlediska nové  právní  úpravy (zákon  o  výrobcích  s ukončenou  životností,  novela zákona o  obalech)
 • Přechod povinných osob na nový  režim
Ing. Petr Balner, Ph.D.

Recyklace obalových odpadů

Ing. Petr Balner, Ph.D. - EKO-KOM

 • Povinnosti obalářského průmyslu ve vazbě na novelu zákona o obalech a plnění cílů CEP a SUP
 • Současný stav a strategie pro dosažení cílů v období 2025-2030
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Environmentální dopady obalů z pohledu celého životního cyklu

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Nové materiálové kombinace obalů
 • Koncept hodnocení environmentálních dopadů obalových materiálů z pohledu celého životního cyklu
 • Výhody a nevýhody běžných obalů z pohledu jejich dopadů na životní prostředí
Závěrečná diskuse

15:30 - 16:00

Závěrečná diskuse

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skope/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

18.5.2021

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Meidální partneři