Konference

Odpady v podnikové ekologii

Jak se odrazí přijetí nových odpadových zákonů v podnikové praxi? Co vše upravily zákony a co čeká na podnikové ekology po přijetí prováděcích předpisů? Všechny podstatné změny a povinnosti podnikových ekologů v roce 2021 uslyšíte na 1. ročníku konference Odpady v podnikové ekologii z úst osvědčených odborníků z praxe.

18.5.2021

9:00 - 16:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Akci budeme přenášet jako YouTube stream!


1. ročník konference OPE s podtitulem "Nové odpadové zákony v podnikové praxi". 

Volné pokračování úspěšné konference Povinnosti v podnikové ekologii (PPE). V souvislosti s novými odpadovými zákony, které jsou účinné od 1. ledna 2021, byli podnikoví ekologové postaveni před řadu zásadních změn a nových povinností při nakládání s odpady.

Konference odpoví na zásadní otázky všech původců odpadů ohledně evidence, vlastnictví a přepravy odpadů, ale také předcházení vzniku odpadů v souladu s novou legislativou, která je účinná od 1.1.2021. 

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Program

Program intenzivně přpravujeme a budeme v průběhu ledna a února doplňovat.

Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

9:05 - 10:00

1. panel - Legislativní úvod

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - vrchní ministerský rada, MŽP

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • Katalog odpadů
 • Metodické pokyny
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Prováděcí předpisy zákona o výrobcích s ukončenou životností

Mgr. Ing. Ladislav Trylč - vedoucí oddělení zpětného odběru, MŽP

 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
 • Předmět úpravy
 • Způsob vedení evidencí
 • Nové požadavky pro zpracovatele
2. panel - Nakládání s odpady a evidence

10:00 - 13:00

2. panel - Nakládání s odpady a evidence

Ing. Jitka Lochovská, Ing. Václav Kuncl, Mgr. Tomáš Ondrůšek, Ing. Tomáš Lank

Ing. Jitka Lochovská

Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ

Ing. Jitka Lochovská - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Kdo je původcem odpadu, nakládání se stavebními a demoličními odpady, předávání kovového odpadu, zapojení do systému obce, zařazování odpadu, upuštění od třídění, vedení průběžné evidence, ohlašování
 • Shromažďování odpadu, skladování odpadu u původce, předávání vybraných výrobků s ukončenou životností, místa zpětného odběru
Ing. Václav Kuncl

Přeprava odpadů

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Dopravce – povinnosti
 • Přeshraniční přeprava odpadů
 • Přeprava nebezpečných odpadů
  • SEPNO
  • ADR v silničním zákoně
Mgr. Tomáš Ondrůšek

Znalost kvality odpadů jako základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady

Mgr. Tomáš Ondrůšek - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

 • Povinnost původce znát kvalitu svých odpadů, zejména v návaznosti na další způsob nakládání oprávněnými osobami a dalšími souvisejícími povinnostmi
 • Důležitost komunikace původce a oprávněné osoby, doklady související s nakládáním s odpady
 • Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - kdy se provádět nemusí a kdy ano
 • Příklady z praxe
Ing. Tomáš Lank

Obchodování s odpady – nové možnosti pro původce odpadů podle nového zákona o odpadech

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

 • Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace
 • Mobilní zařízení x obchodník
 • Zprostředkovatel a jeho povinnosti
 • Nezbytné znalosti původce odpadu
Oběd

13:00 - 14:00

Oběd

3. panel - Předcházení vzniku odpadů

14:00 - 16:00

3. panel - Předcházení vzniku odpadů

Ing. Petr Šulc, Ing. Petr Balner, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Ing. Petr Šulc

Aktuální povinnosti v rozšířené odpovědnosti výrobců při uvádění výrobků na trh, ekomodulace

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Plnění  povinností při  uvádění  výrobků  na trh  v ČR z hlediska nové  právní  úpravy (zákon  o  výrobcích  s ukončenou  životností,  novela zákona o  obalech)
 • Přechod povinných osob na nový  režim
Ing. Petr Balner, Ph.D.

Recyklace obalových odpadů

Ing. Petr Balner, Ph.D. - EKO-KOM

 • Povinnosti obalářského průmyslu ve vazbě na novelu zákona o obalech a plnění cílů CEP a SUP
 • Současný stav a strategie pro dosažení cílů v období 2025-2030
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA

Environmentální dopady obalů z pohledu celého životního cyklu

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Obalové materiály tvoří značnou část komunálního odpadu. Ve snaze snížit nepříznivé environmentální dopady použitých obalů se hledají nové materiálové kombinace či nová řešení. Použití plastů jako obalového materiálu je často kritizováno. Ne vždy je snaha o nahrazení tradičních obalových materiálů ideální ze všech úhlů pohledu. V přednášce bude představen koncept hodnocení environmentálních dopadů obalových materiálů z pohledu celého životního cyklu a budou diskutovány výhody a nevýhody běžných obalů z pohledu jejich dopadů na životní prostředí.

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skope/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

18.5.2021

9:00 - 16:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.