On-line seminář

Odpady - vše nové je dobře zapomenuté staré

Aktuální palčivé problémy s odpady nejsou vůbec nové, poučme se z minulosti!

Ing. Tomáš Lank

Ukážeme si překvapivá zjištění o tom, že dnes vymýšlíme a objevujeme to, na co se upozorňovalo již před rokem 1989. Se sběrem a tříděním nyní nezačínáme, ale pokračujeme v tom, v čem jsme kdysi přestali, abychom opět navázali. Jaké bylo skládkování tenkrát a dnes? A jak můžeme těžit z předchozích zkušeností?

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.10.2022

10:00 - 13:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.

O tématu školení

V první části přednášky podložíme důkazy a fakta o tom, že aktuální palčivé problémy s odpady dnešní doby nejsou vůbec nové. V úvodu webináře se přeneseme do doby před rokem 1989 a ukážeme si překvapivá zjištění o tom, že dnes vymýšlíme a objevujeme již dávno objevené. Se sběrem a tříděním nyní nezačínáme, ale pokračujeme v tom, v čem jsme kdysi přestali, abychom opět navázali. Porovnáme, jaké bylo skládkování tenkrát a dnes.


V druhé části přednášky si vysvětlíme, jak fungují systémy nakládání s odpady a jaké možnosti máme k dispozici v dnešní době. Představíme cíle pro blízkou budoucnost do roku 2035. V závěru přednášky bude prostor pro diskuzi a lektor ochotně zodpoví vaše dotazy.