žádný

Odpady ze zdravotní a veterinární péče

podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Nová odpadová legislativa mění pravidla nakládání se zdravotnickým odpadem, seznamte se s nimi!

Ing. Petr Šulc

Nový zákon o odpadech a vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady podrobně upravují pravidla pro nakládání s odpady, které vznikají v resortu zdravotnictví, v sociálních a podobných službách a také v oblasti veterinární péče. Současně jsou doplněny povinnosti pro nakládání s léčivy z domácností, které navazují na úpravu v zákonu o lécích.

Některé povinnosti jsou zcela nové, vyžadující zpracování pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotní péče nebo z veterinární péče. Nově jsou upravena pravidla ve vtahu k poskytování zdravotní péče v domácnostech, s ohledem na související vznik odpadů. To se týká obdobně i veterinární péče, poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí. Nové povinnosti se vtahují i na provozovatele lékáren, v souvislosti s přijímáním léčiv z domácností a zajištěním jejich předání do zařízení k jejich odstranění, včetně čtvrtletního ohlašování předání těchto odpadů. Stát hradí prostřednictvím

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.10.2021

10:00 - 12:00

On-line

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.