On-line seminář

Odpovědná firma: Potravinové a gastroodpady

podle nových odpadových předpisů 2021

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Potravinový odpad představuje nejenom zbytky jídel a odpady z důvodu plýtvání potravinami, ale také potraviny nevhodné ke spotřebě, které byly odstraněny z potravinového řetězce (zemědělství, potravinářské technologie, distribuce, služby, domácnosti), aby byly využity nebo odstraněny.

Potravinové odpady představují jak nevyhnutelné odpady, tak potravinové ztráty, které vznikají důsledkem nevhodného nakládání s potravinami. Využití potravinových odpadů představuje nejčastěji biologickou přeměnu na bioplyn a kompost (anaerobní/aerobní zpracování) a jiné hodnotné frakce. Část potravinových odpadů se stává také v rozporu s legislativou součástí splaškových odpadních vod. Omezování vzniku a znovuvyužití odpadů z potravin předchází optimalizace technologie výroby potravin ("foodecodesign"), balení (inteligentní a aktivní obaly), ale i značení potravin, udržitelné stravovací návyky, dárcovství potravinových přebytků a neprodejných výrobků, vhodné marketingové kampaně apod.

Obsah on-line semináře:

  • Potravinový odpad - součást BRO ( B iologicky R ozložitelný O dpad)
  • Legislativní rámec
  • Potravinové odpady
  • Prevence vzniku potravinového odpadu a darování potravin
  • Gastro odpady/součást odpadů z potravin
  • Technologie zpracování potravinových odpadů
  • Cirkulární ekonomika ve světě potravin

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Ing. et Ing. Katarína Kajánková Ph.D. pracuje jako poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ a.s., je prezidentkou Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství a externě působí na FŽP UJEP Ústí nad Labem. Profesionálně se věnuje problematice oběhového hospodářství, nakládání s potravinovými odpady a optimalizaci balení potravin s důrazem na…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.9.2021

9:30 - 11:30

On-line

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.