Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Odpovědnost členů statutárních orgánů

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Seminář je určena pro

jednatele a další členy statutárních orgánů, členy představenstev a všechny, kdo jsou nositeli neomezené odpovědnosti.

Co Vám seminář přinese

náš seminář Vás seznámí s povinnostmi, které by měl člen orgánu obchodní korporace plnit. Pokusí se Vám přiblížit, co znamená jednat s péčí řádného hospodáře. Dotkne se problematiky nastavení struktury odpovědností v managementu instituce.

Obsah semináře

 1. Odpovědnost vedoucího veřejné výzkumné instituce
 • Za co vedoucí odpovídá
 • Jaké jsou následky „špatných“ rozhodnutí a porušení předpisů pro vedoucího
 • K čemu je vedoucí oprávněn
 • K jakým činnostem je potřeba součinnost dalších osob
 1. Dokumentace spojená s pozicí vedoucího
 • Uzavírání smluv a na co v dokumentech dávat před podpisem pozor
 • Jaké jsou povinnosti vedoucího vůči zaměstnancům
 • Zastupitelnost vedoucích po dobu jejich nepřítomnosti
 1. Výstupy instituce a práva duševního vlastnictví
 • Ochranné známky, nápady a výtvory – jak je chránit
 • Díla zaměstnanců a jak s nimi nakládat
 • Rozdíl mezi inspirací a přetvořením cizí práce
 • Převzetí cizích výtvorů – možnosti užití (zákonné licence, smluvní licence)
 • Díla na zakázku a co si u licencí pohlídat
 • Souhlas a jeho úskalí
 • Sankce za porušení práv
 • Právo duševního vlastnictví v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 1. Ochrana názvů a označení
 • Ochranné známky a jejich funkce
 • Užívání cizích názvů a ochranných známek na webových stránkách a sociálních sítích
 • Doménové spory a možnosti jejich řešení
 1. Ochrana osobnosti v PR a médiích
 • Rozdíl mezi informacemi a názory
 • Možnost užití jmen a identifikací osob na webových stránkách a ve veřejných prohlášeních
 • Užití fotografií třetích osob
 • GDPR a jeho dopad na veřejná i soukromá sdělení

  Časový harmonogram semináře:

  8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

  10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

  10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

  Lektor

  Mgr. Petra Dolejšová, lektor Právo, řízení

  je advokátkou a jednatelkou AK eLegal, kde právníci nejsou „kufřík, kravata a řeč protkaná paragrafy“. Petra se specializuje na právo v oblasti marketingu, mediální právo a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila stovky marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů a desítkám klientů pomohla právním problémům předejít nebo je

  Mgr. Jan Valtr, lektor Právo, řízení

  je advokátem AK eLegal, který se věnuje obhajobě v trestních věcech, právu občanskému, obchodnímu i správnímu. Mimo to se zabývá problematikou veřejných zakázek a související smluvní agendou.  

  https://twitter.com/honzavaltr

  https://www.linkedin.com/in/valtrjan/

  www.e-legal.cz

  Termíny a přihláška

  DatumČasMěstoMístoCena 
  10.4.20199:00 - 12:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška
  23.10.20199:00 - 12:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
  Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
  Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


  Doplňující informace

  Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

  Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

  Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
  Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

  Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

  Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

  • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
  • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
  • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
  • semináře Praha 6
  • semináře na míru
  • prezence účastníků kurzu
  • formy firemního vzdělávání
  • bonusy ke vzdělávání
  • školení Praha - Amarilis
  • školení Praha - Amarilis - místnost
  • školení Praha - Clarion
  • školení Praha - Clarion - místnost
  • bonusy ke vzdělávání - aktuality
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - oběd
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  • školení Praha - Clarion - občerstvení
  .

  Ochrana osobních údajů a jejich používání

  Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

  Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

  1. Data a jejich využití 

  Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

   

   

   

   

  Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

  Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

  2. Zabezpečení dat 

  Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

  Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

   

  3. Práva subjektů

  Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

  V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz