Seminář

Odpovědnost členů statutárních orgánů

Mgr. Petra Dolejšová, Mgr. Jan Valtr

Celý seminář (workshop) je interaktivní, lektoři vše učí na praktických příkladech.

Seminář je určena pro

jednatele a další členy statutárních orgánů, členy představenstev a všechny, kdo jsou nositeli neomezené odpovědnosti.

Co Vám seminář přinese

náš seminář Vás seznámí s povinnostmi, které by měl člen orgánu obchodní korporace plnit. Pokusí se Vám přiblížit, co znamená jednat s péčí řádného hospodáře. Dotkne se problematiky nastavení struktury odpovědností v managementu instituce.

Obsah semináře

1. Odpovědnost statutárního orgánu

 • Za co odpovídá
 • Jaké jsou následky „špatných“ rozhodnutí
 • K čemu je oprávněn
 • K jakým činnostem je potřeba součinnost dalších osob

2. Dokumentace

 • Uzavírání smluv a na co v dokumentech dávat před podpisem pozor
 • Jaké jsou povinnosti statutára vůči zaměstnancům
 • Zastupitelnost po dobu nepřítomnosti

3. Výstupy organizace a práva duševního vlastnictví

 • Ochranné známky, nápady a výtvory – jak je chránit
 • Díla zaměstnanců a jak s nimi nakládat
 • Rozdíl mezi inspirací a přetvořením cizí práce
 • Převzetí cizích výtvorů – možnosti užití (zákonné licence, smluvní licence)
 • Díla na zakázku a co si u licencí pohlídat
 • Souhlas a jeho úskalí
 • Sankce za porušení práv
 • Právo duševního vlastnictví v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4. Ochrana názvů a označení

 • Ochranné známky a jejich funkce
 • Užívání cizích názvů a ochranných známek na webových stránkách a sociálních sítích
 • Doménové spory a možnosti jejich řešení

5. Ochrana osobnosti v PR a médiích

 • Rozdíl mezi informacemi a názory
 • Možnost užití jmen a identifikací osob na webových stránkách a ve veřejných prohlášeních
 • Užití fotografií třetích osob
 • GDPR a jeho dopad na veřejná i soukromá sdělení

  Lektor

  Mgr. Petra Dolejšová

  je advokátkou a jednatelkou AK eLegal, kde právníci nejsou „kufřík, kravata a řeč protkaná paragrafy“. Petra se specializuje na právo v oblasti marketingu, mediální právo a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila stovky marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů a desítkám klientů pomohla právním problémům předejít nebo je…

  Více informací a další semináře lektora

  Mgr. Jan Valtr

  je advokátem AK eLegal, který se věnuje obhajobě v trestních věcech, právu občanskému, obchodnímu i správnímu. Mimo to se zabývá problematikou veřejných zakázek a související smluvní agendou.  

  https://twitter.com/honzavaltr

  https://www.linkedin.com/in/valtrjan/

  www.e-legal.cz

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  5.11.2019

  9:00 - 12:00

  Praha

  Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.