On-line seminář

Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti

- trestní a finanční následky jejich jednání

Provedeme vás hlavními body zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti postavena.

JUDr. Pavel Koukal

Přihlaste se na výjimečný webinář, v jehož rámci vás seznámíme jak se základy právní odpovědnosti jednatele společnosti s ručením omezeným a vedoucích zaměstnanců, tak i s riziky a nástrahami, které jsou s tím spojené.

Provedeme vás v tomto směru hlavními body dotčené právní úpravy zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je tato odpovědnost postavena, a na základě toho se pak systematicky dostaneme k souvisejícím rizikům trestní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu jednatele i vedoucích zaměstnanců podle trestního a občanského zákoníku. Webinář je koncipován jako prakticky zaměřený workshop, ve kterém se seznámíte nejen s aktuální právní úpravou, ale zejména s modelovými a praktickými příklady toho, jak jednat v souladu s právními povinnostmi ve všech hlavních oblastech náplně činnosti jednatele a vedoucích zaměstnanců.

Webinář je určen pro:

jednatele a vedoucí zaměstnance společností s ručením omezeným i jiných právních forem obchodních společností, jakož i pro odborné pracovníky právních, finančních nebo obchodních útvarů obchodních společností

Obsah webináře:

  • Odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
  • Odpovědnost vedoucích zaměstnanců podle zákoníku práce a odlišnosti od odpovědnosti jednatele.
  • Trestní odpovědnost jednatelů/vedoucích zaměstnanců – které jednání už může být trestné.
  • Možnosti souběhu trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance a společnosti jako právnické osoby.  
  • Modelové situace a praktické příklady možného vzniku trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance.
  • Jak předcházet trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.5.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.