Seminář

Odpovědnost osob a firmy za VTZ při různých formách provozování VTZ

Máte zájem o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci?

Bc. Zdeněk Šenk

Seminář je určen především pro zástupce organizací, kteří mají zájem o ucelený výklad k trestní odpovědnosti osob/firem za provozování VTZ srozumitelnou a přehlednou formou.

Odborný program semináře

Na semináři získáte dostatek informací pro splnění právního požadavku, který se týká nastavení pravomocí, odpovědností a povinností při užívání a provozování VTZ.

V průběhu přednášky upozorní lektor na úskalí a nejčastější nedostatky z praxe, včetně zásad správné praxe vztahující se k probíraným tématům.

Obsáhlý výklad bude věnován problematice trestní odpovědnosti organizace, ale také trestněprávní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za stroje a zařízení.

Cílem přednášky je pomoci organizacím a jejich vedoucím zaměstnancům v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování nových požadavků stanovených zákonem č. 250/2021 Sb. a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Obsah semináře

  • Všeobecný úvod do trestní odpovědnosti osob a firem při provozování VTZ.
  • Legislativní základ a judikatura dopadající na trestní odpovědnost za stroje a zařízení.
  • Pravomoci a odpovědnosti vlastníka VTZ, za co odpovídá uživatel VTZ a jakou odpovědnost nese provozovatel VTZ.
  • Cizí firma na pracovišti z pohledu VTZ.
  • Popis procesu změnového řízení vyplývající z nové právní úpravy u VTZ.
  • Všeobecný přehled delegování odpovědností, vzorové formy pověření s dopadem do BOZP.
  • Dotazy je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce.

 

Lektor

Bc. Zdeněk Šenk

Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP. Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.10.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.