On-line seminář

Odpovědnost stavebníka během přípravy a realizace stavby

S výstavbou vás čeká spousta povinností. S touto akcí žádnou zásadní neopomenete!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Stavebník je podle zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém on-line semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve stavebnictví.

Na akci se dozvíte:

  • kdo je stavebník ve výstavbovém procesu;
  • které požadavky určují jeho odpovědnost a povinnosti;
  • jak na stavebníka pohlíží stavební zákon (183/2006 Sb.);
  • jak na zadavatele pohlíží zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.);
  • jaká je vrcholová odpovědnost stavebníka za přípravu a realizaci stavby;
  • jak smluvně zabezpečit soukromoprávní vztahy;
  • jaká je vazba stavebníka na ostatní účastníky výstavby.

Lektor

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Lektorka je absolventem fakulty stavební ČVUT, kde dále i několik let vyučovala. V průběhu celoživotní praxe postupně získala zkušenosti v manažerských a dozorových pozicích přípravy a realizace staveb. V současné době působí jako technický expert, auditor a poradce v řízení kvality ve stavebnictví. Z této činnosti čerpá základní podněty pro její…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.5.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.