Seminář

Odpovědnost ve výstavbě

Ing. Jindřich Pater

Seminář bude věnován tématům: • Odpovědnost účastníků výstavby • Požadavky na výstavbu • Výtahy z rozhodujících zákonů k výstavbě • Přestupky FO a právní delikty PO

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Obsah semináře:

  • Odpovědnost účastníků výstavby

Projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka/stavební dozor, koordinátor BOZP na
staveništi mají specifikovány povinnosti a požadavky na výkon činnosti ve SZ

  • Požadavky na výstavbu

Obecné a technické požadavky na výstavbu jsou požadavky na využití území, požadavky na stavby a požadavky na bezbariérové užívání staveb a jejich naplnění musí být účastníky stavby zajištěno.

  • Výtahy z rozhodujících zákonů k výstavbě

Řada povinností účastníků výstavby pro naplňování požadavků výstavby je kromě Stavebního zákonu v celé řadě dalších zákonů: Stavební zákon, Zákoník práce, Občanský zákon, Zákon o PO. Zákon o inspekci práce, Zákon energetický apod.

  • Přestupky FO a právní delikty PO 

Nedodržení správních předpisů, tj. zákonů, nařízení vlády, vyhlášek resp. nařízení EU, zejména:
Stavební zákon, Zákoník práce, Občanský zákon, Zákon o PO. Zákon o inspekci práce, Zákon energetický apod. vyústí v případě prokázání přestupku FO/deliktu PO v postihy podle Trestního zákoníku.

Lektor

Ing. Jindřich Pater

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.11.2020

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.