Seminář

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Robert Křepinský

Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou v oblasti odškodňování pracovních úrazů a především zde bude podrobně rozebráno jak postupovat, pokud k úrazu zaměstnance dojde na vašem pracovišti.

Seminář je určen pro:

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • personalisty
 • techniky BOZP, manažery BOZP
 • ředitele a jednatele
 • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýká

Co Vám seminář přinese:

Na semináři se seznámíte s aktuální právní úpravou v oblasti odškodňování pracovních úrazů a především zde bude podrobně rozebráno jak postupovat, pokud k úrazu zaměstnance dojde na vašem pracovišti.

Obsah semináře:

  • Vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a výhled s ohledem na připravované změny legislativy týkající se uvedené oblasti
  • Povinnosti zaměstnavatele a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – novela zákon č. 205/2015 Sb., č. 181/2018 Sb.
  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 170/2014 Sb.)
  • Pojem pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání – základní předpoklady odpovědnosti, míra odpovědnosti
  • Náhrada škody a nemajetkové újmy – náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu
  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání – zákoník práce, vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Diskuse

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 15.30 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Robert Křepinský

            je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            25.4.2019

            9:00 - 15:30

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.