Seminář

Odškodňování pracovních úrazů

Seminář je určen pro:

manažery a referenty BOZP, osoby odborně způsobilé pro zajišťování úkolů v prevenci rizik, zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, auditory systému managementu BOZP a další zájemce o problematiku pracovních úrazů.

Cíl semináře:

seznámit posluchače s novou právní úpravou odškodňování pracovních úrazů provedenou novelou zákoníku práce č. 205/2015 Sb. s účinností k 1. říjnu 2015 a novým nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Obsah semináře:

 • základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v BOZP
 • evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • právní úprava náhrady škody v ZP a úrazové pojištění
 • pojem pracovní úraz a nemoc z povolání
 • rozsah a způsob náhrady škody
  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
  • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,
  • náhrada věcné škody
 • odškodňování následků smrti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,
  • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhrada na výživu pozůstalých,
  • jednorázové odškodnění pozůstalých
  • náhrada věcné škody
 • postup při projednávání odškodnění 

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

JUDr. Eva Dandová, lektor BOZP, Ekologie

vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení studií pracovala na odborech, kde se hned od začátku své praxe specializovala na pracovní právo. Pracovní právo se stalo její celožitvotní specializací, neboť i nyní pracuje na právním oddělení ČMKOS.  Její úzkou specializací je kromě odškodňování pracovních úrazů a problematiky BOZP oblast

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.