On-line seminář

Odvolání z fuknce a další zvláštnosti postavení

JUDr. Jaroslav Stránský

Vysvětlení zvláštnosti právního postavení vedoucích zaměstnanců. Orientace v pravidlech ukončení výkonu funkce vedoucího zaměstnance odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa a možnosti následného postupu zaměstnavatele.

E-learning je určen

pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.

Cílem on-line semináře je

vysvětlení zvláštnosti právního postavení vedoucích zaměstnanců. Orientace v pravidlech ukončení výkonu funkce vedoucího zaměstnance odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa a možnosti následného postupu zaměstnavatele. 

Obsah on-line semináře

 • Kdo je a kdo není vedoucím zaměstnancem
 • Zvláštní práva  a povinnosti vedoucího zaměstnance
 • Kdy může zaměstnavatel odvolat vedoucího zaměstnance, možnost smluvního založení odvolatelnosti zaměstnance
 • Povinnost nabídnout odvoalnému zaměstnanci jiné vhodné pracovní místo, možnost rozvázat pracovní poměr

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.12.2014

10:30 - 11:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.