On-line seminář

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

v roce 2021

Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Obsah online semináře:

  • Přehled všech ohlašovacích povinností
  • Povinnosti firem a změny pravidel v ohlašování agendy ovzduší
  • Přihlášení se do systému, pohyb v prostředí ISPOP,
  • Jednotlivé úkony spojené s ohlašováním: založení provozovny, změna provozovny nebo provozovatele, stažení formuláře
  • Praktická ukázka vyplnění formuláře vč. výpočtu emisí
  • Poplatkové povinnosti
  • Zplnomocnění k ohlašování
  • Přemístitelné provozovny

 a dále dle případných dotazů.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Ondřej Perlík

vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ekologie a ochrana prostředí. Po studiu působil jako podnikový ekolog ve firmách (RWE) Transgas, Heineken Česká republika a věnoval se vědecké činnosti v oboru analytické a organické chemie na ÚOCHB Praha. Od roku 2011 působí jako nezávislý poradce v oboru průmyslové ekologie se zaměřením…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.3.2021

10:00 - 11:30

On-line

1500

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.