On-line seminář

Organizační audit

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s cíli, zásadami a metodami provádění organizačního auditu i s rozborem a interpretací výsledků, které přináší. Jeho účastníci se seznámí s tím, jak formulovat jeho zadání, postupovat při jeho provádění i jak využít jeho závěry.

On-line seminář je určen:

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, vnitřním auditorům i dalším manažerům a specialistům, zabývajícím se zeštíhlováním organizací, zdokonalováním jejich chodu a optimalizací organizačních struktur.

Obsah on-line semináře:

  • Organizační audit, jeho zaměření a funkce
  • Postupy a předpoklady organizačního auditu
  • Metody organizačního auditu
  • Optimalizace personálních kapacit organizace a její metody
  • Řízení a komunikace organizačního auditu ve firmě
  • Výsledky a doporučení organizačního auditu
  • Implementace závěrů organizačního auditu
  • Ukázky výsledků a doporučení organizačního auditu.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.2.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.