Seminář

Osobní údaje a monitoring zaměstnanců

JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seminář je určen:

Členům managementu, HR ředitelům a dalším členům HR oddělní, vedoucím právních oddělení společností.

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále by měli účastníci dostat návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy. To je důležité zejména s ohledem na evropské nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabylo účinnosti 25.5.2018 a které klade na příslušnou dokumentaci (zejm. informace a souhlasy) vyšší požadavky, pokud jde o její obsah a srozumitelnost.

Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které nově kontrolují a sankcionují i inspektoráty práce. Ty přitom mohou mít i jiný – striktnější – přístup než Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména nelze vyloučit, že třeba i několik let řádně zaregistrovaný kamerový systém bude přesto inspekcí práce posouzen jako nepřiměřené narušení soukromí zaměstnanců.  

Obsah (osnova) semináře:

 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • zhodnocení právní úpravy v ČR
  • provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • rizika porušení zákona
 2. Výklad úpravy GDPR - základní principy a hlavní změny
  • hlavní změny nové právní úpravy, zejména představení nových institutů, například funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nebo povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování
  • informační povinnost vůči zaměstnancům, potřeba jejich souhlasu
  • předávání údajů zaměstnanců externím obchodním partnerům
  • povinnost zabezpečit osobní údaje
 3. Praktické nakládání s údaji zaměstnanců - typické případy zpracování údajů zaměstnanců
  • nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
  • vedení osobního spisu zaměstnance
  • používání fotografií zaměstnanců (internet/intranet, zaměstnanecké průkazy)
  • implementace whisteblowing policy (oznamování protiprávního jednání)
  • předávání osobních údajů do cizích zemí
  • uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru
  • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
 1. Závěr a diskuse - tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.11.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.