On-line seminář

Osobnost manažera a její krize

Jste nově ve funkci manažera?

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Nebo jste na manažerské pozici již dlouho, ale chcete lépe vést svůj tým? Náš on-line seminář naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. On-line seminář nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, která určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Cílem je proto porozumět v prvé řadě sobě. Budeme-li rozumět sobě v širším kontextu času, prostředí a zkušeností, budeme moci lépe rozumět druhým.  Firma i partneři tento obrat velmi brzy rozpoznají, což skýtá dlouhodobé šance pro stabilnější interní vztahy a externí spolupráci. Nové předpoklady pro vzájemnou důvěru a komunikaci stabilizují firmu, obchodní vztahy a zakládají možnost jejich dalšího rozvoje.

Seminář proběhne formou představení základních tezí, interaktivního rozhovoru, reflektivního testu a společného výstupu. 

 Charakter manažerské osobnosti

 • Vstupní anketa: co nás osobě nejvíce trápí (anonymní, osobní)
 • Základní charakteristika osobnosti
 • Vliv výchovy a vzdělání (ohrožení autoritativními přístupy a jejich důsledky v praxi)
 • Vliv prostředí: životní zkušeností a potřeba jejich kritického hodnocení
 • Vliv podvědomí: úschovna pozitivních a negativních emocí. Aktivní zpracován

Jak lze sebepoznání využít v praxi?

 • Odvaha přijmout realitu sebe i druhých
 • Vyhodnocení praktických důsledků různých osobností ve firmě a okolí
 • Aktivní zpracování své minulosti a využití osobního potenciálu
 • Nebezpečí pasivního přístupu – nekontrolovanost emocí a mechanického myšlení Grafické představení modelu s praktickými ukázkami – hledání podobností

  Tajemství svědomí

 • Pozice svědomí v individuální psychologii (spokojenost vs. pocit viny)
 • Význam svědomí v oblasti morálního a etického rozhodování (role odpuštění)
 • Pěstované a zanedbané svědomí (pasivita, lhostejnost, skepse vs. arogance)
 • Možnost ozdravění funkce svědomí jako nezávislého zdroje pro řešení konfliktů a dilemat
 • Shrnující hledání rovnováhy a smysluplného rozvoje v podnikové i osobní praxi
 • Manažerská aplikace uvedených principů (příklady)

Vyhodnocení a aplikace kurzu

 • Závěrečný dotazník ověřující pochopení kurzu
 • Vyhodnocení pro management či osobu
 • Možné společné stanovisko nebo záměr

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Vedoucí centra managementu udržitelnosti a etiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se manažerskou etikou a rozměrem odpovědnosti (Business Ethics/Compliance), speciálně například tématy jako: krize manažerské osobnosti a její východiska, etické výzvy umělé inteligence, etické limity neurověd pro management,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.10.2021

9:00 - 12:00

On-line

2 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.