On-line seminář

Oznamovací povinnost ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Které subjekty jsou povinny plnit ve zdravotní pojištění oznamovací povinnost? Jaké jsou lhůty pro oznamování změn? Jak se postupuje při přihlašování zaměstnance, když je jako den nástupu zaměstnance do práce sjednán státní svátek? Považují se za zaměstnance osoby vykonávající funkci? Které "státní kategorie" se oznamují zdravotní pojišťovně? Může být nezaopatřeným dítětem i student starší 26 let? Ve kterých situacích používá zaměstnavatel současně více kódů? Jak se postupuje při plnění oznamovací povinnosti, když na skončení mateřské dovolené navazuje rodičovská dovolená nebo pobírání rodičovského příspěvku? Jaké podmínky platí v souvislosti s celodenní osobní a řádnou péčí? Kdy je za osobu splňující podmínky této péče plátcem pojistného stát?

Obsah online semináře:

Oznamování zahájení nebo ukončení studia. Absence kódu na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele. Plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Neplacené volno a práce v zahraničí. Nemoc v souvislosti se skončením zaměstnání. Zpětné přiznání důchodu. Zaměstnání trvající jeden kalendářní den. Zaměstnání a neomluvená absence zaměstnance. Pozdější nástup zaměstnance do zaměstnání kvůli nemoci. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Možné sankce zdravotních pojišťoven za nesplnění oznamovací povinnosti.

Lektor

Ing. Antonín Daněk

Již téměř 20 let pracuji ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a od roku 1995 přednáší problematiku placení pojistného na zdravotní pojištění zejména pro odbornou veřejnost.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.5.2019

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.