Seminář

Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020

Ing. Radka Vokurková

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”). Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

Harmonogram oznamování informací je stanoven takto:

  • od 1. 1. 2020 chemické směsi pro spotřebitele,
  • od 1. 1. 2021 chemické směsi pro profesionální použití,
  • od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití.

Předkládání informací bude prováděno elektronicky v harmonizovaném formátu XML, provozovaném Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen „ECHA”) a zpřístupněném zdarma.

PCN formát (Poison Centres Notification Format)

V souvislosti s oznámením bude pro výrobek vygenerován a používán tzv. UFI identifikátor.

Podrobné informace, včetně návrhu postupu jak zavést systém pro oznamování směsí ve vaší společnosti, se dozvíte na tomto semináři.

Praktická ukázka možností řešení proběhne na závěr semináře. 

Lektor

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.9.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3790

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.