On-line seminář

Oznamování nebezpečných směsí do jednotlivých zemí EU

Nezapomeňte, že každá země EU má svá specifika!

Ing. Radka Vokurková

Jste výrobci nebo distributoři nebezpečných směsí a vyvážíte směsi do zemí EU? Od ledna máte povinnosti oznamovat tyto směsi v jednotném PCN formátu. Jak se liší oznamování v jednotlivých zemích EU? Vše se dozvíte na tomto webináři.

Lektor

Ing. Radka Vokurková

absolventka Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-technologické. Od roku 2000 se specializuje na poradenství při uplatňování národních i evropských legislativních požadavků v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru. V současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.7.2021

10:00 - 11:30

On-line

1500

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.