On-line seminář

Paušální výdaj na dopravu

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor aplikace paušálního výdaje na dopravu včetně souvisejících možností legální optimalizace daňového výsledku.

Výběr z obsahu on-line semináře:

  • nutné podmínky zákona o daních z příjmů pro použití této legální daňové optimalizace,
  • postup v případě více vozidel, krácení výdajů nákladů při používání vozidla pro soukromé i podnikatelské aktivity současně,
  • uplatňování odpočtu DPH u vozidel s paušálním výdajem na dopravu,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF vč. zachycení paušálního výdaje na dopravu v rámci daňového přiznání fyzických a právnických osob.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.3.2023

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.