On-line seminář

Personální controlling

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se s významem a funkcí personálního controllingu a jeho hlavními nástroji – kvantitativními i kvalitativními personálními ukazateli a personálními standardy. Pozornost je věnována výběru personálních ukazatelů charakterizujících jednotlivé procesy řízení lidských zdrojů i tvorbě personálních standardů zvyšujících jejich kvalitu.

Obsah online semináře:

  • Význam a cíle personálního controllingu
  • Nástroje personálního controllingu
  • Personální ukazatele a jejich konstrukce
  • Typy a volba personálních ukazatelů
  • Hodnocení výsledků a efektivity personálních opatření
  • Personální indexy
  • Personální standardy a jejich význam
  • Personální manuál organizace

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

31.5.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.