Seminář

Personální leasing - problémy a chyby zaměstnavatelů v praxi

JUDr. Jaroslav Škubal

Seminář určen:

personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

poskytnutí přehledu o právní úpravě a možnostech pronájmu zaměstnanců, ať již v rámci agenturního zaměstnávání (pronájem agenturních zaměstnanců) nebo možnosti pronajmout či využít kmenové zaměstnance “obyčejného“ zaměstnavatele (pronájem neagenturních zaměstnanců). Seminář bude veden zejména s ohledem na praktické problémy a chyby zaměstnavatelů v praxi.

Obsah semináře:

Agenturní zaměstnávání 

V rámci pronájmu agenturních zaměstnanců bude vysvětleno, jak celý systém funguje, jaké mají jeho strany (zejm. zaměstnavatel využívající agenturní zaměstnance, tzv. uživatel) povinnosti spojené s touto formou zaměstnávání, a to pokud jde o vztah:

  • uživatel x agenturní zaměstnanec (vysvětlení, jak se může uživatel k agenturnímu zaměstnanci chovat, pokud jde o jeho začlenění do organizační struktury, nebo třeba při jeho propouštění);

  • uživatel x agentura práce (např. jak koncipovat a na co si dát pozor při uzavírání smluv s agenturou práce); a

  • agentura práce a zaměstnanec (objasnění povinností, které má agentura k zaměstnanci, i když jej během pronájmu neřídí a jaké dokumenty musí vyhotovit, aby mohl být zaměstnanec přidělen).Pozornost bude zaměřena na praktické aspekty, jako například

  • odměňování agenturních zaměstnanců (povinnost zajistit jim srovnatelné mzdové a další pracovní podmínky);

  • řešení škody způsobené agenturními zaměstnanci uživateli nebo naopak agenturním zaměstnancům ze strany uživatele;

  • poskytování cestovních náhrad agenturním zaměstnancům a jejich vysílání na pracovní cesty;

  • ukončování pronájmu (dočasného přidělení), pokud jde o možnosti a rizika takového postupu.


Účastníci se dozvědí, i jaké sankce jim (a ve stručnosti i agenturám práce) hrozí, pokud nedodrží právní úpravu, zejména pokud nezajistí srovnatelné podmínky pro pronajaté zaměstnance.

Výše uvedené okruhy budou probrány i při možném pronájmu neagenturních zaměstnanců, tedy v rámci spolupráce dvou “obyčejných“ zaměstnanců. Současně bud zmíněny i v praxi časté situace, kdy jeden zaměstnanec působí ve více společnostech, které jsou obvykle majetkově propojeny.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.4.2016

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: agenturní zaměstnávání, poskytování cestovních náhrad, cestovní náhrady školení, Škubal školení, personalistika školení, zaměstnanec škoda atd.