Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Personální leasing - problémy a chyby zaměstnavatelů v praxi

Seminář určen:

personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

poskytnutí přehledu o právní úpravě a možnostech pronájmu zaměstnanců, ať již v rámci agenturního zaměstnávání (pronájem agenturních zaměstnanců) nebo možnosti pronajmout či využít kmenové zaměstnance “obyčejného“ zaměstnavatele (pronájem neagenturních zaměstnanců). Seminář bude veden zejména s ohledem na praktické problémy a chyby zaměstnavatelů v praxi.

Obsah semináře:

Agenturní zaměstnávání 

V rámci pronájmu agenturních zaměstnanců bude vysvětleno, jak celý systém funguje, jaké mají jeho strany (zejm. zaměstnavatel využívající agenturní zaměstnance, tzv. uživatel) povinnosti spojené s touto formou zaměstnávání, a to pokud jde o vztah:

 • uživatel x agenturní zaměstnanec (vysvětlení, jak se může uživatel k agenturnímu zaměstnanci chovat, pokud jde o jeho začlenění do organizační struktury, nebo třeba při jeho propouštění);

 • uživatel x agentura práce (např. jak koncipovat a na co si dát pozor při uzavírání smluv s agenturou práce); a

 • agentura práce a zaměstnanec (objasnění povinností, které má agentura k zaměstnanci, i když jej během pronájmu neřídí a jaké dokumenty musí vyhotovit, aby mohl být zaměstnanec přidělen).Pozornost bude zaměřena na praktické aspekty, jako například

 • odměňování agenturních zaměstnanců (povinnost zajistit jim srovnatelné mzdové a další pracovní podmínky);

 • řešení škody způsobené agenturními zaměstnanci uživateli nebo naopak agenturním zaměstnancům ze strany uživatele;

 • poskytování cestovních náhrad agenturním zaměstnancům a jejich vysílání na pracovní cesty;

 • ukončování pronájmu (dočasného přidělení), pokud jde o možnosti a rizika takového postupu.


Účastníci se dozvědí, i jaké sankce jim (a ve stručnosti i agenturám práce) hrozí, pokud nedodrží právní úpravu, zejména pokud nezajistí srovnatelné podmínky pro pronajaté zaměstnance.

Výše uvedené okruhy budou probrány i při možném pronájmu neagenturních zaměstnanců, tedy v rámci spolupráce dvou “obyčejných“ zaměstnanců. Současně bud zmíněny i v praxi časté situace, kdy jeden zaměstnanec působí ve více společnostech, které jsou obvykle majetkově propojeny.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal, lektor Mzdy, personalistika

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
14.4.20169:00 - 13:00Prahabude upřesněno2490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: agenturní zaměstnávání, poskytování cestovních náhrad, cestovní náhrady školení, Škubal školení, personalistika školení, zaměstnanec škoda atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz