On-line seminář

Pikantnosti školního roku 2020/2021

- velký přehled legislativy a dokumentace

Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář přinese komplexní přehled toho, co v rovině legislativy a pedagogické dokumentace mohou očekávat ředitelé škol a jejich zástupci ve školním roce 2020/2021.

On-line seminář je určen pro:

Ředitele mateřských a základních škol, všichny zájemce o danou problematiku.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:

  • Priority České školní inspekce v oblasti dokumentace a inspekční činnosti ve školách.
  • Priority kontrol orgánu státního zdravotního dozoru a oblast dokumentace.
  • Novinky v organizaci zotavovacích akcí a škol v přírodě.
  • Novelizace zákona o pedagogických pracovnících.
  • Novelizace školského zákona.
  • Aktualizace klíčových dokumentů škol.
  • Práva a povinnosti zákonných zástupců v novém školním roce.

Přijďte stručně a přehledně získat zásadní informace od zkušené lektorky s vynikajícími referencemi účastníku seminářů i on-line seminářů.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Lektor

Mgr. Lenka PoláškováMá více než 15 let pedagogické a lektorské praxe.

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.9.2020

16:15 - 17:45

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.